TIN TỨC

Đại Việt luôn ưu tiên chú trọng đến môi trường làm việc của CB.CNV. Chúng tôi muốn Đại Việt sẽ là ngôi nhà thứ 2, là gia đình thứ 2 của mỗi cá nhân CB.CNV trong Công ty.

Chính vì vậy, ĐẠI VIỆT luôn không ngừng đầu tư, cải tiến cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc HIỆN ĐẠI, NĂNG ĐỘNG, TIỆN NGHI. Để mỗi CB.CNV đều:

SÁNG TƯƠI CƯỜI ĐẾN – CHIỀU VUI VẺ VỀ

Đại Việt luôn ưu tiên chú trọng đến môi trường làm việc của CB.CNV. Chúng tôi muốn Đại Việt sẽ là ngôi nhà thứ 2, là gia đình thứ 2 của mỗi cá nhân CB.CNV trong Công ty.

Chính vì vậy, ĐẠI VIỆT luôn không ngừng đầu tư, cải tiến cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc HIỆN ĐẠI, NĂNG ĐỘNG, TIỆN NGHI. Để mỗi CB.CNV đều:

SÁNG TƯƠI CƯỜI ĐẾN – CHIỀU VUI VẺ VỀ

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng đón chào bạn gia nhập, đào tạo để bạn trở thành 1 nhân viên vững về nghiệp vụ, chuyên nghiệp về phong cách.

Nếu bạn đã tích lũy được cho mình 1 số vốn kinh nghiệm trước đó, chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện để bạn có thể nâng cao nghiệp vụ, phát triển bản thân cao hơn nữa.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng đón chào bạn gia nhập, đào tạo để bạn trở thành 1 nhân viên vững về nghiệp vụ, chuyên nghiệp về phong cách.

Nếu bạn đã tích lũy được cho mình 1 số vốn kinh nghiệm trước đó, chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện để bạn có thể nâng cao nghiệp vụ, phát triển bản thân cao hơn nữa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0938.395.767
Email: tuyendung@tapdoandaiviet.com.vn
Trụ sở chính:Tầng 12 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12 Quận Tân Bình, TP HCM